ชำระค่าสมัคร

คำแนะนำ
  1. ค่าสมัคร 500 บาท

  2. ชำระค่าสมัคร ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง จากต่อไปนี้

    • โอนเงิน/เอทีเอ็ม/เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 061 014 0256 ชื่อบัญชี:ไทเซอร์ หรือ

    • โอนเงินพร้อมเพย์ เลขที่ผู้เสียภาษี 010 555 202 2318 ชื่อผู้รับ:ไทเซอร์

  3. เมื่อชำระแล้ว กรุณาแจ้งทางแบบฟอร์มด้านล่าง หรือส่งทางไลน์ "@fned"

  4. เมื่อได้รับชำระค่าสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนเรียนและเทียบโอนให้ต่อไป

  5. กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ อย่าทำหาย