งานมอบหมาย

ขั้นตอน
  1. เข้าระบบ ด้วยรหัสประจำตัว

  2. คลิก "ชั้นเรียน"

  3. คลิกวิชาเรียนที่ต้องการ

  4. ตลิก "งานมอบหมาย"

  5. ทำงานมอบหมาย เสร็จแล้วส่งด้านล่างนี้

© 2009-2021 by FNED

  • Facebook Social Icon