นโยบาย

ความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล

เว็บไซท์ของมูลนิธิฯ มีนโยบายดังนี้

  1. มูลนิธิฯจะเก็บข้อมูลการติดต่อของผู้ติดต่อเป็นความลับ

  2. มูลนิธิฯจะไม่เผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อกับบุคคลที่สาม ยกเว้นได้รับอนุญาติจากผู้ติดต่อ

  3. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดต่อมูลนิธิฯจะใช้ในกิจการของมูลนิธิฯตามวัตถุประสงค์ของผู้ติดต่อเท่านั้น

© 2009-2020 by FNED

  • Facebook Social Icon