บริจาค

  1. กรณีบริจาคเป็นเงิน 

    • โอนเงิน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9886405937 ชื่อบัญชี:มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่าย หรือ

    • ชำระผ่าน Paypal คลิกปุ่มเหลือง "Donate" 

  2. กรณีบริจาคเป็นสิ่งของ กรุณาติดต่อบริจาคโดยตรง ณ.ที่ทำการมูลนิธิ

Click below button to make your donation with credit/debit card or Paypal account:

© 2009-2020 by FNED

  • Facebook Social Icon