จองวันสอบ

วันสอบเปิดจอง
ขั้นตอนการจอง

วันที่เปิดสอบ 

FNED ซ.พระรามเก้า 54 + บางปะอิน

 • ​ฺฺ17 - 22 ก.พ. 2563

 • 23 - 28 มี.ค. 2563

แหลมฉบัง

 • 22 ก.พ. 2563

 • 28 มี.ค. 2563

สมุทรสาคร

 • 22 ก.พ. 2563

 • 28 มี.ค. 2563

 1. ดูวันสอบ และคาบสอบ ในหน้านี้

 2. ติดต่อครูพี่เลี้ยงเพื่อแจ้งวันสอบที่ต้องการ หรือไลน์ ครูแตงโม 089 509 6334

 3. ต้องแจ้งก่อนการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

 4. หากวันสอบที่เลือกเต็ม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับให้เลือกวันสอบใหม่

 5. เข้าสอบตามวันเวลา พร้อมนำหลักฐานแสดงตนมาด้วย 

 6. อุปกรณ์ในการสอบ ดินสอและยางลบ หรือ ปากกาและน้ำยาลบคำผิด

 7. หากนักเรียนไม่สะดวกเข้าสอบตามตาราง ขอให้ติดต่อครูพี่เลี้ยง

คาบสอบ

 • คาบ 1: 09.00-10.30 น. 

 • คาบ 2: 10.45-12.15 น.

 • คาบ 3: 13.30-15.00 น.

 • คาบ 4: 15.15-16.45 น. 

รับผู้เข้าสอบได้คาบละ 20 คน

© 2009-2020 by FNED

 • Facebook Social Icon