จองวันสอบ

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเจ้าหน้าที่ จะเปิดให้สอบเพียงวันละ 2 คนเท่านั้น (เฉพาะที่ทำการมูลนิธิ) ขอสอบได้ตลอดเดือน เม.ย.ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนมาสอบอย่างน้อย 3 วัน

วันสอบเปิดจอง
ขั้นตอนการจอง

วันที่เปิดสอบ 

FNED ซ.พระรามเก้า 54 + บางปะอิน

 • ​20-25 เม.ย. 2563 (ยกเลิก)

 • 18-23 พ.ค. 2563

แหลมฉบัง

 • 25 เม.ย. 2563 (ยกเลิก)

 • 23 พ.ค. 2563

สมุทรสาคร

 • 25 เม.ย. 2563 (ยกเลิก)

 • 23 พ.ค. 2563

 1. ดูวันสอบ และคาบสอบ ในหน้านี้

 2. ติดต่อครูพี่เลี้ยงเพื่อแจ้งวันสอบที่ต้องการ หรือไลน์ ครูแตงโม 089 509 6334

 3. ต้องแจ้งก่อนการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

 4. หากวันสอบที่เลือกเต็ม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับให้เลือกวันสอบใหม่

 5. เข้าสอบตามวันเวลา พร้อมนำหลักฐานแสดงตนมาด้วย 

 6. อุปกรณ์ในการสอบ ดินสอและยางลบ หรือ ปากกาและน้ำยาลบคำผิด

 7. หากนักเรียนไม่สะดวกเข้าสอบตามตาราง ขอให้ติดต่อครูพี่เลี้ยง

คาบสอบ

 • คาบ 1: 09.00-10.30 น. 

 • คาบ 2: 10.45-12.15 น.

 • คาบ 3: 13.30-15.00 น.

 • คาบ 4: 15.15-16.45 น. 

รับผู้เข้าสอบได้คาบละ 20 คน

© 2009-2020 by FNED

 • Facebook Social Icon