จองวันสอบ

ขั้นตอนการจอง
 1. ให้นักเรียนจองวันสอบทันทีที่ลงทะเบียนเรียน หรือ

 2. ติดต่อครูพี่เลี้ยงเพื่อตกลงวันสอบกับครูพี่เลี้ยง

  • ครูศิระ โทร/ไลน์ 0949249154​ 

  • ครูมินท์ โทร/ไลน์ 0890476391 

  • ครูแตงโม โทร/ไลน์ 0895096334 

  • ครูอาทิตย์ ไลน์: rtit1984

  • ผอ.อนุสรณ์ (ตามเบอร์ที่ได้รับจาก ผอ.)

 3. หากเปลี่ยนวันสอบ ต้องแจ้งก่อนขอสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 4. ในวันเข้าสอบ ให้นำหลักฐานแสดงตนมาด้วย