ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรประถมศึกษา 

 • ค่าสมัคร/ขึ้นทะเบียนนักเรียน 500 บาท

 • ค่าบำรุงการศึกษา 12 เดือนๆละ 1,500 บาท

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรมัธยมศึกษา 

 • ค่าสมัคร/ขึ้นทะเบียนนักเรียน 500 บาท

 • ค่าบำรุงการศึกษา 12 เดือนๆละ 1,500 บาท

วิํธีการชำระเงิน

 • ชำระผ่านพร้อมเพย์

  • เลขผู้เสียภาษี 010 555 202 2318 ชื่อผู้รับ ไทเซอร์

 • โอนเงิน/ตู้เอทีเอ็ม/เคาน์เตอร์ธนาคาร

  • ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 061 014 0256 ชื่อบัญชี ไทเซอร์

 

(บจก.ไทเซอร์ เป็นผู้รับการแต่งตั้งในการรับชำระค่าธรรมเนียมของหลักสูตร) 

© 2009-2021 by FNED

 • Facebook Social Icon