ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรประถมศึกษา 

  • ค่าสมัคร/ขึ้นทะเบียนนักเรียน 500 บาท

  • ค่าบำรุงการศึกษา 12 เดือนๆละ 1,500 บาท

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรมัธยมศึกษา 

  • ค่าสมัคร/ขึ้นทะเบียนนักเรียน 500 บาท

  • ค่าบำรุงการศึกษา 12 เดือนๆละ 1,500 บาท

วิํธีการชำระเงิน

  • ชำระผ่านพร้อมเพย์

    • เลขผู้เสียภาษี 010 555 202 2318 ชื่อผู้รับ ไทเซอร์

  • โอนเงิน/ตู้เอทีเอ็ม/เคาน์เตอร์ธนาคาร

    • ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 061 014 0256 ชื่อบัญชี ไทเซอร์

 

(บจก.ไทเซอร์ เป็นผู้รับการแต่งตั้งในการรับชำระค่าธรรมเนียมของหลักสูตร)