วิธีกรอกใบสมัคร

คำแนะนำ
 1. ชื่อสถานศึกษา ไม่ต้องกรอก
 2. ตรง"ระดับชั้น" ให้เลือกระดับที่จะสมัคร

 3. ตรง"ภาคเรียน" ไม่ต้องกรอก

 4. ตรง"ปีการศึกษา" ไม่ต้องกรอก

 5. ช่องพิมพ์ลายนิ้วมือ

  • ถ้ามีบัตรประชาชน ไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

  • ถ้าไม่มีบัตรประชาชน ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย 

 6. ช่องอื่นๆ กรอกทุกช่องเท่าที่กรอกได้

 7. ต้องเซ็นชื่อผู้สมัคร

 8. ไม่ต้องเซ็นชื่อผู้รับสมัคร

 9. ผู้พิมพ์ลายมือ/พยาน

  • ถ้ามีบัตรประชาชน ไม่ต้องเซ็นชื่อพยาน

  • ถ้าไม่มีบัตรประชาชน ต้องให้พยานเซ็นชื่อด้วย 

 10. หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม

หลักฐานการสมัคร
 1. ​​รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป เขียนชื่อหลังรูป

  • สวมเสื้อสีขาวมีปก หรือชุดสุภาพ

  • ถ่ายหน้าตรง

  • ไม่สวมแว่นตาดำ

  • ไม่สวมหมวก

  • ฉากหลังเรียบสีขาวหรือฟ้า

  • ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 2. ถ้ามีบัตรประชาชน ให้ส่งสำเนามา

 3. ถ้ามีทะเบียนบ้าน ให้ส่งสำเนามา 

 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเดิม (ยกเว้น ไม่ต้องแสดงกรณีสมัครเรียนชั้นประถมศึกษา)

 5. เอกสารข้อ 2, 3, 4 ให้เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่อยู่ส่งไปรษณีย์

FNED 

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่าย

5 พระรามเก้า 54

สวนหลวง กทม.

10250