สมัครเรียนออนไลน์

คำแนะนำ
 1. สมัครเรียนออนไลน์ เฉพาะผู้มีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเท่านั้น หากไม่มี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วกรอก

  • ชื่อสถานศึกษา ไม่ต้องกรอก

  • ตรง"ระดับชั้น" ให้เลือกระดับที่จะสมัคร

  • ตรง"ภาคเรียน" ไม่ต้องกรอก

  • ตรง"ปีการศึกษา" ไม่ต้องกรอก

  • ช่องพิมพ์ลายนิ้วมือ

   • ถ้ามีบัตรประชาชน ไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ

   • ถ้าไม่มีบัตรประชาชน ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย 

  • ช่องอื่นๆ กรอกทุกช่องเท่าที่กรอกได้

  • ต้องเซ็นชื่อผู้สมัคร

  • ไม่ต้องเซ็นชื่อผู้รับสมัคร

  • ผู้พิมพ์ลายมือ/พยาน

   • ถ้ามีบัตรประชาชน ไม่ต้องเซ็นชื่อพยาน

   • ถ้าไม่มีบัตรประชาชน ต้องให้พยานเซ็นชื่อด้วย 

  • หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม

 3. ถ่ายรูปบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

 4. ถ่ายรูปใบผลการเรียนเดิมหรือล่าสุด (ยกเว้น ไม่ต้องแสดงกรณีสมัครเรียนประถมศึกษา)

 5. ถ่ายรูปผู้สมัคร

  • ถ่ายหน้าตรง

  • ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ

  • สวมเสื้อสีขาวมีปก หรือชุดสุภาพ

  • ฉากหลังเรียบสีขาว สีอ่อน หรือฟ้า

  • ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

 6. ส่งใบสมัครด้วยแบบฟอร์มด้านล่าง หรือส่งทางไลน์ไปยังครูพี่เลี้ยงที่ท่านได้ติดต่อไว้

 7. หลังจากสมัครเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักฐานการสมัครประมาณ 1-5 วันทำการ และจะติดต่อท่านกลับไป

 8. กรณีหลักฐานใดไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่อาจขอให้ส่งหลักฐานใหม่อีกครั้ง

 9. กรณีที่ตรวจพบว่า ส่งหลักฐานปลอม การสมัครจะเป็นโมฆะทั้งหมด และไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้วคืนได้

 10. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม