การดำเนินงาน

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่าย

FNED หรือมูลนิธิฯ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2552 มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. ส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับการศึกษาในสภาวะแวดล้อมต่างๆ

 2. ส่งเสริมและพัฒนาการสอนผ่านเครือข่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่าง

 3. ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิตผ่านระบบเครือข่าย

 4. ร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีกับสถานศึกษา และองค์กรการศึกษาแบบเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ

 5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

ศูนย์การเรียนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง
 • ศูนย์การเรียนเอฟเน็ด

  • กำกับดูแลโดย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กทม.

 • ศูนย์การเรียนเอฟเน็ด บางปะอิน 

  • กำกับดูแลโดย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 • ศูนย์การเรียนเอฟเน็ด แหลมฉบัง 

  • กำกับดูแลโดย สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

 • ศูนย์การเรียนเอฟเน็ด สมุทรสาคร

  • กำกับดูแลโดย สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร 

© 2009-2020 by FNED

 • Facebook Social Icon