การเรียน

ขั้นตอน
  1. นักเรียนลงทะเบียนได้เอง โดยเข้าระบบ แล้วคลิก"ลงทะเบียน" หรือขอความช่วยเหลือจากครูพี่เลี้ยง

  2. นักเรียนศึกษาบทเรียน

  3. ทำและส่งงานมอบหมาย

  4. จองวันสอบ (ติดต่อครูพี่เลี้ยง)

  5. เข้าสอบ

  6. ดูผลการสอบ โดยเข้าระบบ แล้วคลิก"ผลการเรียน"