สมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ประถมศึกษา

  • ไม่จำกัดพื้นความรู้

  • ไม่จำกัดสัญชาติ

 2. มัธยมศึกษาตอนต้น

  • จบประถม 6 / เทียบเท่า

  • ไม่จำกัดสัญชาติ

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย

  • จบ ม.ต้น / เทียบเท่า

  • ไม่จำกัดสัญชาติ

 4. เรียนตามอัธยาศัย

  • ไม่จำกัดพื้นความรู้

  • ไม่จำกัดสัญชาติ

  • ไม่จำกัดอายุ

ขั้นตอน
 1. สมัครเรียนด้วยตนเองหรือทางไลน์ 

 2. ลงทะเบียนวิชาเรียน และจองวันสอบทันที 

 3. ขอสมัครเข้ากลุ่มชมรมเพื่อสะสมชั่วโมงกิจกรรม

 4. ทำงานมอบหมายแต่ละวิชาและส่งเข้าระบบ

 5. เข้าสอบตามวันที่จองไว้ 

 6. ถ้าสอบผ่านครบทุกวิชา ให้แจ้งครูพี่เลี้ยงขอจบ

 7. สอบไม่ผ่านวิชาใด ให้แจ้งครูพี่เลี้ยงขอสอบซ่อม

 
 • จันทร์-พุธ ครูศิระ โทร/ไลน์ 0949249154​ 

 • พฤหัส-เสาร์ ครูแตงโม โทร/ไลน์ 0895096334 

 • อาทิตย์ ครูอาทิตย์ ไลน์: rtit1984

ติดต่อครูพี่เลี้ยง

คำแนะนำ

 1. ถ้าเคยติดต่อครูพี่เลี้ยงคนใดไว้ ให้ติดต่อครูพี่เลี้ยงคนเดิม ไปจนกว่าจะจบการศึกษา เพื่อความสะดวกรวดเร็วของนักเรียนเอง

  • ครูศิระ โทร/ไลน์ 0949249154​  

  • ครูแตงโม โทร/ไลน์ 0895096334 

  • ครูอาทิตย์ ไลน์: rtit1984 

 2. นักเรียนที่ขาดการติดต่อเกิน 2 เดือน จะถูกลบชื่อออกจากทะเบียน

© 2009-2019 by FNED

 • Facebook Social Icon