สมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ประถมศึกษา

  • ไม่จำกัดพื้นความรู้

  • ไม่จำกัดสัญชาติ

 2. มัธยมศึกษาตอนต้น

  • จบชั้นประถมศึกษา

  • ไม่จำกัดสัญชาติ

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย

  • จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ไม่จำกัดสัญชาติ

 4. เรียนตามอัธยาศัย

  • ไม่จำกัดพื้นความรู้

  • ไม่จำกัดสัญชาติ

  • ไม่จำกัดอายุ

สมัครเรียนที่นี่
 • จันทร์-พุธ ครูศิระ โทร/ไลน์ 095 546 4795   ไลน์ ID: ticer.biz หรือกดลิงค์ https://line.me/ti/p/qqs2NCZg6B
 • พฤหัส-เสาร์ ครูแตงโม โทร/ไลน์ 0895096334 

ขั้นตอน
 1. สมัครเรียน 

 2. ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานแสดงตน

  2. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม (กรณีสมัครมัธยม)

  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

 3. ขอรับรหัสผ่านเข้าระบบ

 4. ขอสมัครเข้ากลุ่มชมรมเพื่อสะสมชั่วโมงกิจกรรม

 5. ลงทะเบียนวิชาเรียน และจองวันสอบทันที 

 6. เข้าสอบตามวันที่จองไว้ 

 7. ถ้าสอบผ่านครบทุกวิชา ให้แจ้งครูพี่เลี้ยงขอจบ

 8. สอบไม่ผ่านวิชาใด ให้แจ้งครูพี่เลี้ยงขอสอบซ่อม

คำแนะนำ
 1. ถ้านักเรียนเคยติดต่อครูพี่เลี้ยงคนใดไว้ ให้ติดต่อครูพี่เลี้ยงคนเดิม ไปจนกว่าจะจบการศึกษา 

 2. หากนักเรียนไม่ได้รับความสะดวก หรือขอเปลี่ยนครูพี่เลี้ยง คลิกติดต่อ

 3. นักเรียนที่ขาดการติดต่อเกิน 2 เดือน จะถูกลบชื่อออกจากทะเบียน